با عرض سلام واحترام
حافظه بلند مدت من بسیار خوب بوده بصورتی که وقایع دوران کودکی را بخوبی به یاد می آورم اما...