با سلام اگر كودك شما از شير مادر فقط استفاده مي كند احتمالا اين برفك از نوك سينه شما به او منتقل مي شود قبل از...