سلام

اسيديته و سميت بدنم بالاست به‏طوري که خيلي زود خسته مي‌شوم و خيلي زياد مي‌خوابم. صبح‌ها نمي‌توانم به موقع از خواب بيدار شوم چون احساس سميت و خواب‏آلودگي زياد مي‌کنم و اين مساله در روند زندگي...