شما اولا باید وضع تیروئیدتان تثبیت شود... بعد به دنبال مسائل بعدی باشید

شما هم مثل بقیه خانم هائی که گاهی لازم است تا سلامت جنین با روشهای در دسترس ارزیابی شود... می توانید ارزیابی شوید.این...