طبق قوانين وزارت بهداشت، براي خانم‌هاي شاغلي که صاحب فرزند مي‌شوند، 6 ماه مرخصي شير درنظر گرفته مي‌شود. اين مرخصي به مادران کمک مي‌کند تا از همان ابتداي تولد، کودک را با شير خود تغذيه کنند.

در...