هر روز بدن شما یک لیتر بزاق اضافه تولید می کند، ماده ای چسبناک و غنی از آنزیمی را که دهان شما را پاکیزه نگه می...