به دانش‌آموزي که لکنت دارد فرصت بيشتري بدهيد - آزاده آرايي
لکنت دانش‌آموز، وظايف معلم


صدايش مي‌لرزد، کم‌مانده گريه کند، خيلي زحمت کشيده بود اما حالا اين لکنت لعنتي کلماتش را شخم مي‌زد و...