فردريک فريبل، اولين مهدکودک را در سال 1840 ميلادي در آلمان تاسيس کرد اما خيلي‌ها مدعي تاسيس اولين مهدکودک‌ها در جهان بوده‌ و هستند...مثلا در سال 1816 در اسکاتلند، روبرت آون، فيلسوف و...