فرزند دوم من پسري است 7 ساله، كه بسيار لاغر است. از بيني مطلقا نفس نمي‌كشد. لوزه سوم دارد ولي عملي نيست. بيني او...