با سلام خدمت دوستان و متخصصين محترم
نتيجه آزمايش خون من به قرار زير است خواهشا وضعيت كم خوني و مينور بودن و ساير مواردي را كه ميتوان از اين انديس ها استنباط كرد رو بفرمايد
با تشكر


Hematology
...