سلام دوست گرامی
بر اساس این آزمایشات شما نقل تالاسیمی بتا فرم مینور هستید و نیاز به درمان خاصی ندارید اما باید با همسر شما یا شوهر شما ناقل نباشند.
موفق باشید.