هموروئید، وریدهای متورم و دردناکی است که در راست روده ایجاد می‌شود و بیش از نیمی از زنان باردار به آن مبتلا هستند.

هموروئید یا بواسیر ساختارهای عروقی در کانال مقعد هستند که به کنترل دفع مدفوع کمک...