مشکل نسبتا شایعی در بارداری هست و البته کاملا نرمال مگر اینکه به همراه علائم دیگری باشد مثل احساس سرگیجه. معمولا به علت شل شدن مفاصل ناحیه لگن و ران است و همینطورتجمع مایعات بدن در پاها .

ولی...