ممکن است این ضرب المثل که "زیبایی در نگاه بیننده است" درست باشد، اما دانشمندان یک مدل کامپیوتری ساخته‌اند که به درک نظر‌های افراد در مورد جذابیت چهره‌ها کمک می‌کند.

بسیاری از بررسی‌ها به این نتیجه...