نگاه متخصص تغذيه و رژيم درماني/ دكتر محمدحسن انتظاري/ دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

بيماران کليوي با احتياط آلبالو بخورند

آلبالو يكي از ميوه‌هاي فصل تابستان است که هم تازه خورده مي‌شود و...