معمولا بعد از ماه پنجم بارداری قتد خون در اثر هورمونهای مترشحه از جفت در همه خانمها بالا می رود و بهتر هست حتما چک شود ولی با یکبار اندازه گیری قند خون نمی تواند در مورد احتمال بروز دیابت حاملگی...