یک مطالعه نشان داده است بالغینی که دچار زونا شده اند در معرض خطر سکته مغزی هست بخصوص اگر زونای چشمی را
گرفته باشند. قبلا هم گزارشی از این دست منتشر شده بود ولی اینبار عدد دقیق اری از احتمال خطر را...