از بین داروهایی که مصرف کرده اید داروی سفتریاکسون در طی بارداری مجاز است . داروی مترونیدازول در اغلب مابع چدید اثر شناخته شده ای بر جنین نداشته . تنها داروی داکسی سیکلین است که برای جنین مضر شناخته...