سلام

به دليل اينكه شاغل هستم، مجبور شدم به نوزادم با شيشه، شير خودم و شيرخشك بدهم اما از زماني كه کودکم از شيشه شير مي‌خورد، ديگر از سينه شير نمي‌خورد. لطفا مرا راهنمايي كنيد