تغییرات در برخی از سلول‌های ستاره‌شکل مغز موسوم به «آستروسیت‌ها» ممکن است نقش مهمی در ابتلا به افسردگی ایفا کند

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این یافته‌ها مبتنی بر آزمایشات کالبدشکافی مغز افراد...