نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد: افراد ممکن است به شدت به تلفن‌های همراه خود وابسته شوند و حتی علائم اعتیاد به آن را در خود نمایان سازند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر دیوید شفیلد روانشناس دانشگاه...