سلام

از اوائل مرداد متوجه وجود عفونت در رحم شدم به دکتر مراجعه کردم هم عفونت شديد و هم زخم داشتم دوره درمان را شروع کردم بعد از اتمام داروها مدت 5 روز علامت بيماري نداشتم که در اين مدت يکبار...