باسلام

نوزاد يک ماهه‌اي دارم که گاهي از ساعت 9 شب تا پاسي از شب گذشته دائما زير سينه‌ام است و شير مي‌خورد تا جايي که حتي کمردرد مي‌گيرم. آيا اين زمان طولاني شيردهي براي من و نوزادم ايرادي ندارد؟