سکته های مغزی و تشکیل لخته در عروق به علت مصرف نابجای قرص های جلوگیری از بارداری

نمایش نسخه قابل چاپ