يائسگي زودهنگام خطر حمله قلبي را در زنان تشديد مي‌كند

در يك مطالعه جديد معلوم شد زناني كه در سنين پايين‌تر يائسه مي‌شوند بيشتر در معرض خطر حمله قلبي يا سكته مغزي هستند.

به گزارش سرويس سلامت ايسنا، دكتر مليسا ولونز، استاديار پزشكي در بخش ديابت، غدد و متابوليسم واندربيلت در اين باره خاطرنشان ساخت: اين يافته حائز اهميت است چرا كه بيماريهاي قلبي و عروقي از عوامل اصلي مرگ و مير زنان در آمريكا هستند.

ولونز متذكر شد: ما اميدواريم كه انتشار اين خبر به زناني كه زودتر يائسه مي‌شوند انگيزه بدهد تا در برنامه‌هاي الگوي سالم زندگي و روشهاي پيشگيرانه پزشكي براي كاهش خطر بروز مشكلات قلبي و عروقي شركت كنند. اين برنامه‌ها شامل كنترل كلسترول،‌ فشار خون و كنترل وزن با كمك ورزش كردن است.

شرح اين مطالعه در مجله «انجمن يائسگي آمريكاي شمالي» به چاپ رسيده است.