صبر زرد یا آلوورا
ایران صدا: آلوورا در لغت به معنای ماده تلخ درخشان می باشد که از کلمه عربی آلوئه بر گرفته می باشد آلوورا در ایران به نام صبر زررد مشهور است آلوورا چنان خواص چشمگیر و متعددی دارد که نامها والقاب زیادی از قبیل: گیاه درمانگر، گیاه سوختگی، دکتر گلدنی، گرز بهشتی را به خود تخصیص داده است.

کارشناس/مهمان: آقاي دکتر رضايي,
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=337960

گیاه آلوئه ورا(مقالات و گزارشات)
فواید گیاه آلوورا
سوال: مفید بودن گیاه آلوورا برای جلوگیری از جای برش جراحی
سوال: مفید بودن گیاه آلوورا برای جلوگیری از جای برش جراحی
فواید گیاه آلوورا
فواید گیاه آلوورا