ماهي يك‌بار براي خريد گوشت مورد نياز خانه (از مرغ گرفته تا ماهي و گوشت گوساله يا

گوسفند) به فروشگاه مواد غذايي پروتئيني مي‌روي و با دقت سعي مي‌کني بهترين و سالم‌ترين‌گوشت

را انتخاب كني... راستي،‌ شما مي‌دانيد فرق گوشت سالم و ناسالم در چيست؟ چه وجه تمايزي

دارند؟ موضوع اين هفته «پوستر» سلامت، همين است؛ ويژگي‌هاي گوشت قرمز،

مرغ و ماهي تازه و اينكه چطور مي‌توان آنها را از انواع كهنه‌شان تشخيص داد؟

1.ويژگي‌هاي گوشتسالم

گوشت سالم، رنگ قرمز طبيعي و درخشاني دارد؛ در صورتي كه گوشت ناسالم، تيره‌رنگ است و سطحي لزج و چسبناك دارد. گوشت سالم داراي سفتي مخصوص و قابليت برگشت‌پذيري و بويي مطبوع است اما گوشت ناسالم، شل و داراي بويي نامطبوع است.

گوشت تازه را مي‌توان تنها 3 تا 5 روز در يخچال و از 6 ماه تا 1 سال در فريزر نگه داشت؛ البته اگر گوشت گوساله باشد. در مورد گوشت گوسفند، اين مدت به 4 تا 8 ماه و در مورد گوشت چرخ‌كرده، به 3 تا 4 ماه تقليل خواهد يافت.

2.ويژگي‌هاي مرغ سالم

مرغ سالم، درخشنده و مرطوب و داراي رنگ سفيد و شفاف است؛ در صورتي كه نوع مانده‌اش، شل و تيره‌رنگ (متمايل به سبز) است. در ضمن، مرغ تازه بويي طبيعي دارد اما مرغ فاسد، بويي زننده از خود ساطع مي‌كند.

مرغ تازه را مي‌توان 1 تا 2 روز در يخچال و 1سال در فريزر نگه داشت.

3.ويژگي‌هاي ماهي سالم

سطح بدن ماهي سالم و تازه، لزج و براق است؛ در حالي كه سطح بدن ماهي كهنه، كدر و خشك است. فلس‌هاي بدن ماهي تازه، براق‌اند و به راحتي كنده نمي‌شوند ولي در ماهي كهنه، فلس‌ها به راحتي از بدن جدا مي‌شوند. چشم‌هاي ماهي تازه، درخشان و شفاف است؛ در حالي كه در چشم ماهي كهنه فرورفتگي ديده مي‌شود و البته تيره و كدر است. در ضمن، اگر با انگشت دست، بدن ماهي تازه را فشار دهيد؛ گودي آن زود از بين مي‌رود ولي اگر ماهي كهنه باشد، گودي‌ روي بدن ماهي تا مدتي باقي مي‌ماند. به علاوه، چنانچه ماهي را به حالت افقي نگه داريد، اگر تازه باشد، به همان حالت باقي مي‌ماند ولي ماهي كهنه به حالت افقي نمي‌ماند و از 2 طرف خم مي‌شود.

ماهي تازه را مي‌توان 1 تا 2 روز در يخچال و 3 تا 4 ماه در فريزر نگه داشت.