یک متخصص تغذیه گفت:به همراه گوشت پخته شده حتما باید از سماق استفاده کرد،اما به چه علت ؟
مرتضی صفوی ،دکتر تغذیه گفت:سماق محرك اشتهاست.چاشنی خوبی برای غذاها محسوب می‌‌شود و پاك ‌كننده‌ی معده است.
این متخصص تغذیه افزود:سماق برای بیماران دیابتی نیز مفید است،زیرا در افراد دیابتی مانع از فرآیند تركیب گلوكز با مولكول‌های پروتئین حیاتی بدن و تغییرات شیمیایی و عمل كرد آنها می‌شود.
صفوی اضافه كرد:سماق ضد تب است و در درمان بیماری‌های روماتیسمی،نقرس و برای برطرف كردن تهوع نیز موثر است.سماق را باید به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری كرد.