‌*گوشت مرغ به علت نرمي و هضم آسان و از نظر غذايي، خوشمزه‌تر و مناسب‌تر از ساير گوشت‌ها است.

تقريباً به جز آنفلوانزاي مرغي، بيماري ديگري از مرغ به انسان منتقل نمي‌شود.
به هنگام خريد مرغ به نكته‌هاي زير توجه كنيد: ‌

‌* گوشت مرغ را حتماً از فروشگاه‌هاي معتبر بخريد و در موقع خريد، به بسته بندي، تاريخ انقضا و شرايط نگهداري آن توجه كنيد. ‌

بعضي افراد سودجو در هنگام بيماري مرغ‌ها، به طور غير قانوني اقدام به ذبح آنها مي‌كنند و در مغازه‌هاي نامعتبر به فروش مي‌رسانند. توجه داشته باشيد به علت ذبح غيراستاندارد، در لاشه‌ اين مرغ‌ها بيشتر نقطه‌هاي خون مردگي و ضرب ديدگي ايجاد مي‌شود و به علت رعايت نكردن اصول بهداشتي در حمل و نقل و ذخيره‌سازي، داراي آلودگي است.

‌* بعد از اطمينان به معتبر بودن فروشگاه، به پوست لاشه مرغ دقت كنيد. پوست لاشه مرغ، بايد به طور يكنواخت روي بدن كشيده و پارگي، كوفتگي، رنگ پريدگي و علايم غيرطبيعي نداشته باشد. (در اغلب نژادها رنگ پوست مرغ زرد كهربايي است.) ‌

‌* استخوان سينه مرغ، بايد كاملاً مستقيم و بدون شكستگي يا انحناي غيرعادي باشد و عضلات برجسته و محكم آن زير پوست مشخص باشند.

‌* در هنگام خريد يا استفاده از گوشت مرغ، حتماً به رنگ ماهيچه‌ ران‌ها و بقيه‌ بدن آن به خصوص سينه كه سفيد رنگ است، دقت‌

كنيد.

مشاهده رنگ‌هاي غيرعادي در گوشت، نشانه كهنگي گوشت و وجود آلودگي‌ها است.

‌* ران‌ها بعد از كندن پوست، داراي خون ريزي زير پوستي نباشند و گوشت آنها شفاف و صورتي رنگ به نظر برسد.

‌* بوي گوشت مرغ سالم، طبيعي و مطبوع است. از خريد گوشتي كه داراي بوي غير طبيعي است، خودداري كنيد. ‌