گوشت قرمز بطور متوسط كلسترول بيشترى نسبت به گوشت مرغ يا ماهى ندارد و منبع مهمى نيز براى آهن است، اما در ضمن گوشت قرمز مقادير بيشترى از چربى هاى اشباع شده دارد كه تأثير بيشترى در افزايش كلسترول خون نسبت به مقدار كلسترول خوراكى دارد. البته طبق آخرين مطالعات انجام شده ، مردم عادى مى توانند حداكثر 150 گرم گوشت قرمز لخم در روز براى 7-5 روز در هفته مصرف كنند بدون آنكه نگران عوارض آن باشند.

دقت كنيد كه بايد قبل از طبخ، چربى هاى اضافى را از گوشت پاك كنيد و از مصرف سس هاى چرب يا ساير روغن هاى افزودنى به غذا اجتناب كنيد. به اين ترتيب مى توان هم از پروتئين خوب گوشت قرمز و هم از مواد معدنى آن مانند آهن بهترين استفاده را برد. آهن براى پيشگيرى از كم خونى لازم است.