مطالعات جديد نشان مي‌دهد؛ مصرف گوشت بيش از آنچه که سابقا تصور مي شد، خطر ابتلا به Anaphylaxis (واکنش آلرژيک شديد) را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، محققان با مطالعه بر 60 بيمار مبتلا به واکنش هاي آلرژيک شديد دريافتند، ترکيبي موجود در گوشت موسوم به Alpha-galactose منشاء اصلي بروز اين واکنش ها مي باشد. در 25 نفر از 60 بيمار مبتلا به اين واکنش هاي آلرژيک پادتني موسوم به IgE مشاهده شد.

محققان معتقدند؛ تعداد افرادي که در بدنشان پادتن IgE وجود دارد، بيش از آن تعدادي است که سابقا تصور مي شد. اين مسئه بدين معنا است که آلرژي داشتن به گوشت پديده اي نادر نمي باشد.

ترکيب موسوم به Alpha-galactose در بدن اکثر پستانداران وجود دارد ولي تنها بدن انسان در مواجه با اين نوع قند، پادتن توليد مي کند.

براساس گزارش رويترز، سرپرست اين تيم تحقيقاتي معتقد است: بدن در مواجه با اين ترکيب پادتن IgE را توليد مي کند ولي با مصرف گوشت و ساير غذاهاي محتوي قند، واکنش IgE به Alpha-galactose به تاخير مي افتد.

واکنش آلرژيک Anaphylaxis چهار تا شش ساعت پس از صرف وعده غذايي محتوي گوشت يا ساير مواد محتوي قند رخ مي دهد.

تصور عمومي بر اين است که واکنش به غذا حداکثر تا 2 ساعت پس از صرف غذا رخ مي دهد ولي در اين نوع از آلرژي، واکنش ممکن است تا 4 ساعت به تاخير بيافتد.

محققان نمونه خون 60 بيمار را به منظور شناسايي پادتن IgE مورد بررسي قرار دادند، کليه اين افراد به Anaphylaxis ابتلا داشتند و توضيحي براي علت ابتلاي اين افراد وجود نداشته است.

در نمونه خون 25 بيمار پادتن IgE مشاهده شد و الگوي ديگري نيز براي توضيح ابتلاي اين افراد به Anaphylaxis يافت نشد.