مشاور مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خانواده‌ها هشدار داد: گوشت چرخ كرده فله‌اي مورد تاييد وزارت بهداشت نيست و خانواده‌ها از خريد و مصرف اين نوع گوشتها بايد خودداري كنند.مهندس هادي مقصودي با تاكيد اين مطلب به خبرنگار سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: اين گوشت‌ها در صورتي بي‌خطر هستند كه مشتري از سالم بودن گوشت و پاكيزگي چرخ گوشت اطمينان داشته و قصاب در حضور او اقدام به چرخ گوشت كند.وي ادامه داد: گاهي مشاهده شده كه در گوشت‌هاي چرخ‌كرده فله‌اي از قسمت‌هايي نظير پستان و حتي آلت تناسلي دام استفاده و براي تهيه همبرگر دست‌ساز استفاده مي‌كنند.مهندس مقصودي با اشاره به اين كه قيمت گوشت‌هاي چرخ كرده بسته‌بندي تحت نظارت وزارت بهداشت با توجه به نوع گوشت متفاوت است، تصريح كرد: برخي از اين گوشت‌ها از ران و قسمت‌هاي لخم گوشت تهيه شده‌اند كه از قيمت بالاتري برخوردارند ولي برخي ديگر از قسمتهايي نظير قلوه‌گاه تهيه شده كه قيمت آنها ارزانتر و دليلي بر عيب گوشت نيست.مهندس مقصودي اضافه كرد: وجود برچسب مشخصات شامل تاريخ توليد، انقضاء و محل بسته‌بندي در گوشت‌هاي چرخ كرده بسته‌بندي ضروري است.به گفته وي، ضريب ايمني گوشت چرخ‌كرده بسته‌بندي نيز بستگي به شرايط نگهداري آن دارد، ولي از آنجا كه به دليل چرخ شدن سطح تماس آن با محيط و دست آلوده بيشتر است لذا از فسادپذيري بالاتري برخوردار هستند.مشاور مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت يادآور شد: در صورت وجود تخلف در گوشت‌هاي چرخ كرده به ويژه فله‌اي طبق قانون مواد خوردني و آشاميدني و قوانين جاري مملكت با متخلفان برخورد خواهد شد.وي در خصوص انتقال بيماري از طريق گوشت‌هاي چرخ كرده فله‌اي گفت: انواع بيماريهاي دامي نظير تب‌مالت، سل، سياه زخم، انگل روده، كرم كدو و همچنين به دنبال آلودگيهاي محيطي نيز احتمال بروز اسهال، انواع مسموميت‌ها و تب‌هاي روده‌اي نظير حصبه از طريق اين گوشت‌ها وجود دارد.مهندس مقصودي در پايان يادآور شد: در صورت وجود هرگونه فساد در گوشت‌هاي چرخ‌كرده بسته‌بندي، افراد مي‌توانند به مرجع تاييدكننده آن مراجعه كنند.