سرانه مصرف گوشت قرمز در كشور 11 و 31 دهم كيلوگرم است كه اين ميزان حدود شش كيلوگرم از ميانگين جهاني كمتر است.
حميدرضا انصاري رئيس بخش الياف و فرآورده‌هاي دامي موسسه تحقيقات علوم دامي با بيان اين خبر به واحد مركزي خبر افزود: سرانه مصرف گوشت در جهان درحال حاضر 17 و نيم كيلوگرم و در اروپا 28 كيلوگرم است.
وي خاطرنشان كرد: سالا‌نه حدود 788 هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد مي‌شود كه با سرانه مصرف كنوني در زمينه توليد اين فراورده دامي به خودكفايي رسيده‌ايم.
رئيس بخش الياف و فرآورده‌هاي دامي موسسه تحقيقات علوم دامي پيش بيني كرد, با برنامه‌ريزيهاي انجام شده طي 10 سال آينده توليد اين محصول در ايران به بيش از يك ميليون تن در سال افزايش يابد.