ساركوزيس مهمترين بيماري منتقله از طريق گوشت‌هاي آلوده است و اين انگل مثل دانه‌هاي برنج در عضلات گوشت‌هاي آلوده وجود دارد.دكتر محسن باستاني مشاور معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اين مطلب به خبرنگار سرويس بهداشت و درمان ايسنا، گفت: گوشت‌هاي قاچاق داراي اشكالاتي هستند، كه آلودگي‌هاي اوليه يكي از آنهاست، به طوري كه ناظر بهداشتي هنگام كشتار و ذبح حضور نداشته و بدون رعايت نكات بهداشتي ذبح شده‌اند.وي افزود: آلودگي‌هاي ثانويه اين گوشت‌ها نيز در هنگام حمل و نقل رخ داده و آنها در سردخانه نبوده‌اند و چندين بار منجمد و سپس از انجماد خارج شده‌اند، كه اين امر موجب تخريب بافت گوشت شده و آن را مستعد فساد كرده است.وي ادامه داد: اين گوشت‌ها از جنبه‌هاي مختلف و حتي براي صنعت غير قابل مصرف بوده و مورد تاييد نيستند و همچنين آلودگي‌هاي عمومي آن و داشتن ميكروب‌هاي مختلف موجب انتقال بيماري‌هاي متعدد مي‌شود.دكتر باستاني تصريح كرد: علاوه بر اينكه اين گوشت‌ها ارزش تغذيه‌اي ندارند و اگر اين گوشت‌ها از طبخ كاملي برخوردار نباشند، مصرف آنها عوارض گوارشي و مسموميت‌هاي غذايي را به دنبال دارد، كه به صورت دل درد، دل پيچه و اسهال طولاني مدت ظاهر مي‌شود.مشاور معاون غذا و داروي وزارت بهداشت يادآور شد: ساركوزيس بيماري انگلي است و اين بيماري از گوشتخواران به نشخواركنندگان انتقال يافته و مصرف گوشت نشخواركنندگان نيز عوارض را در انسان ايجاد مي‌كند، كه به صورت علايم عضلاني بروز مي‌كند.به گفته‌ي وي، بيماري‌هاي گوارشي ناشي از اين گوشت‌هاي آلوده كه از طريق گوشت نيم پزشده ديده مي‌شود، در افرادي كه داراي قواي دفاعي بدني ضعيفي هستند، اين بيماري در آنها تشديد مي‌شود.وي افزود: اين گوشت‌هاي آلوده در برخي شهرستان‌ها به صورت سوسيس و كالباس و يا در برخي اماكن در قصابي‌ها نيز عرضه مي‌شود، كه افراد بايد هنگام خريد به نكات ايمني توجه كنند.وي تاكيد كرد: اين گوشت‌ها از نظر علايم ظاهري به دليل خارج شدن پروتئين‌ها داراي خونابه و لزج هستند و بافت اصلي گوشت تغيير يافته و رنگ تيره دارند.به گفته‌ي وي، انگل ساركوزيس نيز همانند دانه‌هاي برنج روي عضلات گوشت ديده مي‌شود.دكتر باستاني با بيان اينكه در توليد سوسيس و كالباس، مواد ديگري نيز افزوده مي‌گردد، اظهارداشت: به دليل مخلوط شدن اين گوشت‌ها با مواد ديگر در سوسيس و كالباس تشخيص بيماري‌زايي و آلوده بودن آن از ظاهر آنها ممكن نيست و معمولا پس از مصرف اين مواد غذايي با علايم گوارشي ظاهر مي‌شود.وي تاكيد كرد: تهيه‌ي سوسيس و كالباس از مراكز معتبر تنها راه پيشگيري از ابتلا به بيماري از طريق اين مواد غذايي است، چون كارخانجات معتبر به دليل اعتبار خويش هيچگاه از اين گوشت‌ها در توليد فرآورده‌هاي غذايي استفاده نمي‌كنند.مشاور معاون غذا و داروي وزارت بهداشت هشدار داد: افراد از خريد گوشت‌هايي كه به صورت بسته‌بندي و بدون استخوان و مارك هستند، خودداري كرده، چون اين گوشت‌هاي بسته‌بندي شده مشكوك به گوشت‌هاي آلوده هستند. همچنين از خريد گوشت‌هاي چرخ كرده به صورت آماده پرهيز كنند.دكتر باستاني در پايان خاطرنشان كرد: افراد به محض مشاهده‌ي علايم فساد گوشت آن را به مراكز قانوني اطلاع دهند.