ویدئو هایی از مراحل مختلف رشد بچه در بارداری از موقع تشکیل نطفه تا بارداری و زایمان

این ویدئو ها با کیفیت آموزشی خیلی خوبی تهیه شده اند. برای دیدنشان احتیاج به اینترنت پر سرعت هست. برای کسانی که کمی به انگلیسی آشنا باشند علاوه بر تصاویر صحبت های گوینده هم قابل فهم خواهد بود. امیدوار هستیم در اینده یا این ویدئو ها را ترجمه کنیم یا اینکه خودمان به فارسی تهیه کنیم

از موقع تشکیل نطفه تا 9 هفتگی
http://www.babycentre.co.uk/video/pr...o-9-pregnancy/
هفته 14-10
http://www.babycentre.co.uk/video/pr...-14-pregnancy/
15- 20 هفتگی
http://www.babycentre.co.uk/video/pr...-20-pregnancy/

هفته 21-27
http://www.babycentre.co.uk/video/pr...-27-pregnancy/
28-37 هفتگی
http://www.babycentre.co.uk/video/pr...-37-pregnancy/
دختر یا پسر
http://www.babycentre.co.uk/video/pr...y/girl-or-boy/
زایمان و تولد
http://www.babycentre.co.uk/video/pr...bor-and-birth/

ویدئو های دیگر از سایت معتبر babycenter
http://www.babycenter.com/video