موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌كانديدياز پوستي‌ و التهاب‌ پوست‌ همراه‌ باعفونت‌ كانديديائي‌ يا باكتريائي‌ تجويزمي‌شود.هشدارها: 1 ـ در صورت‌ ابتلاء بيمار به‌تبخال‌، اگزما و يا ساير عفونت‌هاي‌ويروسي‌ پوستي‌ بايد با احتياط تجويزشود.

2 ـ مصرف‌ بيش‌ از دو هفته‌ و يا بيش‌ از يك‌بار در روز دارو در كودكان‌ ممكن‌ است‌باعث‌ افزايش‌ جذب‌ دارو و عوارض‌سيستميك‌ آن‌ گردد.

3 ـ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ دارو يامصرف‌ آن‌ روي‌ نواحي‌ وسيع‌ از پوست‌بدن‌ باعث‌ افزايش‌ جذب‌ موضعي‌تريامسينولون‌ مي‌گردد.عوارض‌ جانبي‌: تاول‌، سوزش‌، خارش‌،پوسته‌ پوسته‌ شدن‌، بثورات‌، قرمزي‌ ياورم‌ پوست‌ كه‌ قبل‌ از درمان‌ وجودنداشته‌اند از عوارض‌ جانبي‌ دارو

هستند.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: قبل‌ از مصرف‌ دارو،موضع‌ بايد با آب‌ و صابون‌ شسته‌ و كاملاخشك‌ شود.

1 ـ از مصرف‌ خودسرانه‌ اين‌ داروخودداري‌ شود.

2 ـ از به‌كاربردن‌ پوشش‌ و يا پانسمان‌روي‌ ناحيه‌ تحت‌ درمان‌ با تريامسينولون‌خودداري‌ شود.

3 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها اجتناب‌ گردد.

4 ـ در صورتي‌ كه‌ بعد از دو هفته‌عارضه‌اي‌ كه‌ براي‌ آن‌ تريامسينولون‌تجويز شده‌، بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شد،بايد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

5 ـ قبل‌ از شيردهي‌ از استفاده‌ اين‌ داروروي‌ بافت‌ پستان‌ خودداري‌ شود.مقدار مصرف‌: مقدار كافي‌ از دارو روزي‌2-3 بار روي‌ موضع‌ ماليده‌ مي‌شود.اشكال‌ دارويي‌:

Topical Ointment: (Triamcinoloneacetonide 1 mg + Neomycin sulfide 2.5mg + Nystatine 100,000 U) /g