موارد مصرف‌: پردنيزولون‌ در درمان‌حالت‌هاي‌ التهابي‌ و آلرژيك‌ چشم‌ و گوش‌كه‌ به‌ كورتيكواستروئيدها پاسخ‌ مي‌دهند،استفاده‌ مي‌شود.مكانيسم‌ اثر: در غلظت‌هاي‌ بالاي‌ موضعي‌كورتيكواستروئيدها بر روي‌ غشاء اثرمستقيم‌ دارند. كورتيكواستروئيدهااگزوداي سلولي‌ و فيبريني‌ و انفيلتراسيون‌بافتي‌ را كاهش‌ مي‌دهند. ممانعت‌ از فعاليت‌تشكيل‌ كلاژن‌ و بافت‌ همبند، تأخير درتوليد مجدد سلولهاي‌ اپي‌تليال‌، كاهش‌تشكيل‌ عروق‌ جديد پس‌ از التهاب‌ و كاهش‌نفوذپذيري‌ مويرگ‌هاي‌ متورم‌ از ديگراثرات‌ اين‌ دارو مي‌باشد.فارماكوكينتيك‌: از طريق‌ زلاليه‌، قرنيه‌،عنبيه‌، مشيميه‌، جسم‌ مژگاني‌ و شبكيه‌جذب‌ مي‌شود.موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماريهاي‌قارچي‌ چشم‌ و گوش‌، التهاب‌ سطحي‌ حادقرنيه‌ ناشي‌ از تبخال‌، سوراخ‌ شدن‌ پرده‌گوش‌، سل‌ چشمي‌ يا گوشي‌ و بيماري‌ويروسي‌ در مرحله‌ عفوني‌ حاد نبايدمصرف‌ شود.هشدارها: در كساني‌ كه‌ مبتلا به‌ آب‌مرواريد، گلوكوم‌ مزمن‌ با زاويه‌ باز ياسابقه‌ آن‌، التهاب‌ گوش‌ مياني‌ (به‌خصوص‌در كودكان‌)، و ساير عفونت‌هاي‌ قرنيه‌ وملتحمه‌ چشم‌ يا گوش‌ هستند، مصرف‌ اين‌دارو بايد با احتياط انجام‌ گيرد.عوارض‌ جانبي‌: تاري‌ ديد، درد چشم‌،سردرد و مشاهده‌ هاله‌هاي‌ نوراني‌ دراطراف‌ چراغ‌ها، پايين‌ افتادن‌ پلك‌ها وبزرگ‌شدن‌ غيرعادي‌ چشم‌، سوزش‌ وآبريزش‌ از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اگر پس‌ از 5-7 روزبهبودي‌ حاصل‌ نشد و يا وضع‌ چشم‌ ياگوش‌ بدتر شد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.مقدار مصرف‌: 1-2 قطره‌ 2-4 بار در روزدر ملتحمه‌ چكانده‌ شود. در بيماريهاي‌شديد، درمان‌ با 1-2 قطره‌ هر يك‌ساعت‌شروع‌ شده‌ و به‌تدريج‌ در صورت‌ تخفيف‌التهاب‌ مقدار مصرف‌ دارو كاهش‌ مي‌يابد.اشكال‌ دارويي‌:

Drops: 1%