موارد مصرف‌: هيدروكورتيزون‌ در درمان‌حالت‌هاي‌ التهابي‌ و آلرژيك‌ چشم‌ و گوش‌كه‌ به‌ كورتيكواستروئيدها پاسخ‌ مي‌دهند،استفاده‌ مي‌شود.مكانيسم‌ اثر: در غلظت‌هاي‌ بالاي‌ موضعي‌كورتيكواستروئيدها بر روي‌ غشاء اثرمستقيم‌ دارند. كورتيكواستروئيدهااگزوداي سلولي‌ و فيبريني‌ و انفيلتراسيون‌بافتي‌ را كاهش‌ مي‌دهند. ممانعت‌ از فعاليت‌تشكيل‌ كلاژن‌ و بافت‌ همبند، تأخير درتوليد مجدد سلولهاي‌ اپي‌تليال‌، كاهش‌تشكيل‌ عروق‌ جديد پس‌ از التهاب‌ و كاهش‌نفوذپذيري‌ مويرگ‌هاي‌ متورم‌ از ديگراثرات‌ اين‌ دارو است‌.فارماكوكينتيك‌: از طريق‌ زلاليه‌، قرنيه‌،عنبيه‌، مشيميه‌، جسم‌ مژگاني‌ و شبكيه‌جذب‌ مي‌شود.موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماريهاي‌قارچي‌ چشم‌ و گوش‌، التهاب‌ سطحي‌ حادقرينه‌ ناشي‌ از تبخال‌، سوراخ‌ شدن‌ پرده‌گوش‌، سل‌ چشمي‌ يا گوشي‌ و در مرحله‌عفوني‌ حاد بيماري‌ ويروسي‌ نبايد مصرف‌شود.هشدارها: در كساني‌ كه‌ مبتلا به‌ آب‌مرواريد، گلوكوم‌ مزمن‌ با زاويه‌ باز ياسابقه‌ آن‌، التهاب‌ گوش‌ مياني‌ (به‌خصوص‌در كودكان‌)، و ساير عفونت‌هاي‌ قرنيه‌ وملتحمه‌ چشم‌ يا گوش‌ هستند، مصرف‌ اين‌دارو بايد با احتياط انجام‌ گيرد.عوارض‌ جانبي‌: تاري‌ ديد، درد چشم‌، سردرد و مشاهده‌ هاله‌هاي‌ نوراني‌ در اطراف‌چراغ‌ها، پايين‌ افتادن‌ پلك‌ها و بزرگ‌ شدن‌غيرعادي‌ چشم‌، سوزش‌ و آبريزش‌ چشم‌از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو هستند.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اگر پس‌ از 5-7 روزبهبودي‌ حاصل‌ نشد و يا وضع‌ چشم‌ ياگوش‌ بدتر شد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.مقدار مصرف‌: ابتدا يك‌ لايه‌ نازك‌ 3 يا 4 باردر روز بر روي‌ ملتحمه‌ قرار داده‌ مي‌شودو سپس‌ به‌تدريج‌ در صورت‌ تخفيف‌التهاب‌، تعداد دفعات‌ مصرف‌ كاهش‌مي‌يابد.اشكال‌ دارويي‌:

Ophthalmic Ointment: 1%