1 بکلومتازون‌ استنشاقي‌ به‌ عنوان‌ درمان‌ نگه‌دارنده‌ در افراد دچار آسم مزمن‌ تجويز مي‌شود و استفاده‌ منظم‌ آن به‌ رفع‌ التهاب‌ مزمن‌ راه‌هاي‌ هوايي‌ و کاهش‌ واکنش‌ اين‌ مجاري‌ به‌ مواد محرک‌ (يا حساسيت‌زا) کمک‌ مي‌کند.
2 چنانچه‌ همزمان‌ با اين اسپري از کورتيکواستروييد خوراکي‌ مصرف‌ نمي‌کنيد، ممکن‌ است‌ شروع‌ آثار دارو تا يک‌ ماه‌ و اوج‌ اثر دارو تا چند ماه‌ به‌ تاخير بيفتد.
3 مهم‌ است‌ که‌ نوبت‌هاي‌ مصرف‌ دارو در فواصل‌ مساوي‌ طي‌ شبانه‌روز برنامه‌ريزي‌ شود. براي مثال، اگر قرار است‌ روزي‌ دو بار مصرف‌ شود، 8 صبح‌ و 8 شب‌ و اگر قرار است‌ روزي‌ چهار بار مصرف‌ شود، هر شش ساعت‌ استفاده شود.
4 بهتر است‌ دارو هر روز در ساعت‌ يکساني‌ مصرف‌ شود.
5 پزشک‌تان‌ تعيين‌ مي‌کند که‌ از وسيله‌اي‌ موسوم‌ به‌ آسم‌يار هم‌ همراه‌ افشانه‌ استفاده‌ کنيد يا اينکه‌ با روش‌ دهان‌ باز يا دهان‌ بسته‌ از افشانه‌ استفاده‌ کنيد. اين‌ وسيله‌ موجب مي‌شود تا دارو بهتر به‌ مجاري‌ هوايي‌ برونشي‌ برسد.
6 اگر در هر نوبت‌ دو پاف‌ لازم‌ داريد، دو دقيقه‌ تا پاف‌ بعدي‌ صبر کنيد.
7 پس‌ از استفاده‌ از دارو، به‌ هرکدام‌ از روش‌هاي‌ فوق‌، براي‌ جلوگيري‌ از خشونت‌ صدا و عفونت‌هاي‌ دهاني‌، دهان‌تان‌ را با آب‌ به طور کامل بشوييد. آب‌ را قورت‌ ندهيد.
8 روزي‌ يک بار قطعه‌ دهاني‌ پلاستيکي‌ و پوشش‌ آن‌ را زير آب‌ گرم‌ بشوييد و پيش‌ از استفاده‌ دوباره خشک‌ کنيد. تا اين‌ افشانه‌ خشک‌ شود در صورت‌ نياز از افشانه‌ ديگري‌ استفاده‌ کنيد. هفته‌اي‌ دو بار قطعه‌ دهاني‌ پلاستيکي‌ را با مايع‌ ظرف‌شويي‌ و آب‌ گرم‌ بشوييد و به طور کامل آب‌ بکشيد و خشک‌ کنيد.
9 راهي‌ ساده‌ براي‌ تخمين‌ مقدار داروي‌ باقي‌مانده‌ در کپسول‌ محتوي‌ دارو اين‌ است‌ که‌ کپسول‌ را در يک‌ ظرف‌ آب‌ بگذاريم‌ و ببينيم‌ چه‌قدر آن در آب‌ فرو مي‌رود.
10 اگر يک‌ نوبت‌ را فراموش‌ کرديد، به‌ مجردي‌ که‌ آن‌ را به‌ ياد آورديد، مصرفش‌ کنيد. نوبت‌هاي‌ باقي‌مانده‌ در آن‌ روز را با فواصل‌ مساوي‌ مصرف‌ کنيد.