ايسنا: يك متخصص بيماري‌هاي دهان گفت: «خطر ابتلا به سرطان لثه در بيماران ديابتي و افرادي كه داروهاي كورتون مصرف مي‌كنند، بيشتر است.»دكتر محمد اخوان كرباسي اظهار داشت: «لثه‌ها جزيي از بافت‌هاي نگه‌دارنده دندان‌ها محسوب مي‌شوند و داراي ريسك متوسطي جهت بروز بدخيمي‌ها هستند.» وي افزود: «مهمترين بدخيمي‌ها در لثه سرطان، سلول‌هاي سنگفرشي است كه معمولا به دنبال بروز لكه سفيد ايجاد مي‌شود.» دكتر كرباسي ادامه ‌داد: «ايجاد شدن تغييرات رنگ در لثه‌ها براي مدت طولاني مي‌تواند هشداردهنده براي ضايعات پيش بدخيمي باشد.»


وي در خصوص وجود رنگدانه در لثه‌ها كه ممكن است باعث بدخيمي سلول‌هاي رنگدانه‌ساز شود، گفت: «ابتدا به شكل خال يا لكه‌هاي قهوه‌اي يا سياه در لثه‌ها پيدا مي‌شود و در صورتي كه اين سرطان در مراحل اوليه كشف شود بدون هيچ عارضه‌اي با جراحي كوچكي قابل درمان است ولي در صورت گسترش، بدخيم‌ترين سرطان‌ها است.» عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد خاطرنشان كرد: «رعايت بهداشت و به ويژه مراجعه منظم و حداقل شش ماه يك بار به دندانپزشك براي پيشگيري از سرطان‌هاي دهان ضروري است.»