مصرف بي‌رويه داروي دگزامتازون در ورزشكاران، طاسي، جوش‌هاي دردناك و چركي در شانه ايجاد مي‌كند و در صورت ادامه مصرف، تبديل سينه مردانه به سينه زنانه مشكلات عقيمي غير قابل برگشت و در نهايت در برخي بروز سيروز و سرطان كبد هم به دنبال دارد.
يك متخصص فيزيولوژي ورزش گفت: مصرف بي‌رويه داروي دگزامتازون در ورزشكاران، طاسي، جوش‌هاي دردناك و چركي در شانه ايجاد مي‌كند و در صورت ادامه مصرف، تبديل سينه مردانه به سينه زنانه مشكلات عقيمي غير قابل برگشت و در نهايت در برخي بروز سيروز و سرطان كبد هم به دنبال دارد.

مسعود حاجي رسولي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: هر دارويي حتي اگر با تجويز پزشك مصرف شود عوارض خواهد داشت چه رسد به اينكه دارويي بدون نياز وارد بدن شود كه در اين شرايط عوارض شديدتر است.

وي با بيان اينكه دگزامتازون دارويي است كه در همه داروخانه‌ها هست و ممكن است خيلي‌ها با تجويز پزشك براي حل مشكل التهاب‌هاي بدن استفاده كنند تصريح كرد: داروهاي آنابوليك استروئيد و محرك‌ها و مخدرها مورد نياز بيماران است اما با كمال تاسف برخي ورزشكاران تا گاهي 200 برابر دوز مورد نياز بدن اين داروها را براي دوپينگ وارد بدن مي‌كنند كه عوارض بدي دارد.

حاجي رسولي ادامه داد: دگزامتازون كه يك داروي آنابوليك استروئيد است به منظور افزايش حجم بدن استفاده مي‌شود ابايد در نظر داشت مصرف اين دارو با هر هدفي بايد حتماً با تجويز پزشك باشد و مصرف بدون تجويز پزشك، خودسرانه و با دوز بالاي آن خطرناك است.

وي خاطرنشان كرد: مصرف بيش از حد اين دارو در مردان طاسي مردانه، جوش‌هاي دردناك و چركي در شانه ايجاد مي‌كند و در صورت ادامه مصرف، تبديل سينه مردانه به سينه زنانه و آتروفي بيضه تا حد عقيمي غير قابل برگشت و در نهايت در برخي سيروز و سرطان كبد هم به دنبال دارد.