موارد مصرف‌: بتامتازون‌ در درمان‌حالت‌هاي‌ التهابي‌ و آلرژيك‌ چشم‌ و گوش‌كه‌ به‌ كورتيكواستروئيدها پاسخ‌ مي‌دهند،به‌كار مي‌رود.مكانيسم‌ اثر: در غلظت‌هاي‌ بالاي‌ موضعي‌كورتيكواستروئيدها با اثر مستقيم‌ بر روي‌غشاء، اگزوداي‌ سلولي‌ و فيبريني‌ وانفيلتراسيون‌ بافتي‌ را كاهش‌ مي‌دهند.ممانعت‌ از فعاليت‌ تشكيل‌ كلاژن‌ و بافت‌همبند، تأخير در توليد مجدد سلولهاي‌اپي‌تليال‌، كاهش‌ تشكيل‌ عروق‌ جديد پس‌ ازالتهاب‌ و كاهش‌ نفوذپذيري‌ مويرگ‌هاي‌متورم‌ از ديگر اثرات‌ اين‌ دارو مي‌باشد.فارماكوكينتيك‌: از طريق‌ زلاليه‌، قرنيه‌،عنبيه‌، مشيميه‌، جسم‌ مژگاني‌ و شبكيه‌جذب‌ مي‌شود.موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماريهاي‌قارچي‌ چشم‌ و گوش‌، التهاب‌ سطحي‌ حادقرنيه‌ ناشي‌ از تبخال‌، سوراخ‌ شدن‌ پرده‌گوش‌، سل‌ چشمي‌ يا گوشي‌ و بيماري‌ويروسي‌ در مرحله‌ عفوني‌ حاد نبايدمصرف‌ شود.هشدارها: 1 ـ در كساني‌ كه‌ مبتلا به‌ آب‌مرواريد، گلوكوم‌ مزمن‌ با زاويه‌ باز ياسابقه‌ آن‌، التهاب‌ گوش‌ مياني‌ و سايرعفونت‌هاي‌ قرنيه‌ و ملتحمه‌ چشم‌ يا گوش‌هستند، بايد با احتياط مصرف‌ شود.عوارض‌ جانبي‌: تاري‌ ديد، درد چشم‌،سردرد و مشاهده‌ هاله‌هاي‌ نوراني‌ دراطراف‌ چراغ‌ها، پايين‌ افتادن‌ پلك‌ها وبزرگ‌ شدن‌ غيرعادي‌ چشم‌، سوزش‌ وآبريزش‌ از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ داروهستند.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اگر پس‌ از

5-7 روز بهبودي‌ حاصل‌ نشد و يا وضع‌چشم‌ يا گوش‌ بدتر شد، به‌ پزشك‌ مراجعه‌شود.

2 ـ در صورت‌ استفاده‌ دارو در گوش‌مي‌توان‌ آن‌ را به‌طور مستقيم‌ در گوش‌ريخت‌ و يا توسط گاز آغشته‌ با دارو و يافتيله‌ پنبه‌اي‌ در سوراخ‌ گوش‌ گذاشت‌. اين‌فتيله‌ را هر 12-24 ساعت‌ يك‌بار، بايدتعويض‌ نمود.مقدار مصرف‌: ابتدا 1 تا 2 قطره‌ هر 1 تا 2ساعت‌ به‌ داخل‌ چشم‌ و 2 يا 3 قطره‌ هر 2 تا3 ساعت‌ به‌ داخل‌ مجراي‌ گوش‌ چكانده‌مي‌شود و به‌تدريج‌ در صورت‌ تخفيف‌التهاب‌، مقدار مصرف‌ دارو كاهش‌ مي‌يابد.نيم‌ تا يك‌ سانتي‌متر از پماد، 3 ـ 2 بار درروز يا هنگام‌ خواب‌ داخل‌ پلك‌ قرار داده‌مي‌شود.اشكال‌ دارويي‌:

Ophthalmic / Otic Ointment: 0.1%

Ophthalmic / Otic Drops: 0.1%