افرادي كه براي درمان بيماري ريوي مزمن به مدت طولاني استروئيد استنشاق مي‌كنند با افت تراكم مواد معدني استخوان در كفل و ستون مهره مواجه مي‌شوند.


يافته‌ها نشان مي‌دهد كه این داروها براي درمان بيماري ريوي مزمن بايد با احتياط تجويز شوند.
جان كانت در دانشگاه مينوستا به خبرنکار” سایت پزشکان بدون مرز ” گفت: دراين بررسي دريافته كه اين داروها عملكرد ريه را بهبود نبخشيده است. در اين بررسي،۴۰۰ بيمار مبتلا به بيماري ريوي مزمن كه در حال حاضر سيگار مي‌كشيدند يا اخيرا آن را ترك كرده بودند براي استنشاق كردن تريامسينولون دو بار در روز يا يك داروي مشابه به مدت بيشتر از سه سال تعيين شدند.
در پايان اين بررسي، در بيماراني كه از اين دارو استفاده مي‌كردند ،كاهش متوسط ۱/۷۸ درصد در تراكم استخوان كفل مشاهده شد و تراكم استخوان ستون مهره ۰/۳۵ كاهش يافت.
محققان در نشريه آمريكايي مراقبت پزشكي گزارش دادند: استفاده از اين دارو در افرادي كه از قبل دچار ضعف استخوان بوده‌اند، درست نيست و دوره طولاني‌تر استفاده از اين دارو مي‌تواند موجب افت قابل ملاحظه استخوان شود.
لازم به ذکر است ، تريامسينولون كه يك داروي قديمي‌تر است، در حال حاضر نسبت به استروئيدهای دیگر، كمتر در حد گسترده استفاده مي‌شود