در پی دریافت گزارش های متعدد مبنی بر بروز عوارض شدید مصرف آمپول هیدرو كورتیزون سدیم فسفات، دستور توقف موقت تولید و توزیع این آمپول صادر شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام كرد: گزارش های دریافت شده توسط مركز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ،مشتمل بر 180 مورد عارضه ناشی از مصرف این فراورده است، كه در فاصله زمانی فروردین سال 86 تاكنون به این مركز ارسال شده است .

عوارض این آمپول مانند خارش شدید، گرگرفتگی، پارستزی در سراسر بدن، تنگی نفس ، سیانوز ،تهوع ،استفراغ، بی قراری و درد قفسه سینه است كه در بسیاری موارد، شدید است و نیاز به دارو درمانی و بستری شدن داشته است .

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به كادر درمانی توصیه كرده است، تا هنگام حل مشكل مشاهده شده و صدور دوباره مجوز تولید و توزیع آمپول هیدروكورتیزون سدیم فسفات ساخت شركت ابوریحان، از مصرف این فرآورده به طور جدی خودداری كنند.