موارد مصرف‌: تريامسينولون‌ در درمان‌علامتي‌ اختلالات‌ ناشي‌ از آلرژي‌ و يااختلالات‌ شديد التهابي‌ پوست‌ نظير اگزما،درماتيت‌ها، لوپوس‌ اريتماتوز،پسوريازيس‌، نيش‌ حشرات‌، پمفيگوئيد وپمفيگوس‌ به‌كار مي‌رود.مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با عبور از غشاءسلولي‌ به‌ گيرنده‌هاي‌ خود در سيتوپلاسم‌متصل‌ شده‌ و متعاقبŠ كمپلكس‌ دارو ـگيرنده‌ وارد هسته‌ سلولي‌ مي‌شود. اين‌كمپلكس‌ با اتصال‌ به‌ نواحي‌ خاصي‌ ازDNA موجب‌ تحريك‌ روند رونويسي‌mRNA و به‌دنبال‌ آن‌ ساخت‌ آنزيم‌هايي‌مي‌گردد كه‌ گمان‌ مي‌رود مسئول‌ ايجاداثرات‌ التهابي‌ مي‌باشند.فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌كورتيكواستروئي ها عمدتŠ در خود پوست‌صورت‌ مي‌گيرد ولي‌ متابوليسم‌ پوستي‌اين‌ دارو نسبت‌ به‌ سايركورتيكواستروئيدهاي‌ پوستي‌ كمترمي‌باشد و به‌همين‌ دليل‌ جذب‌ سيستميك‌دارو نسبتŠ بالا مي‌باشد. اين‌ دارو داراي‌متابوليسم‌ كبدي‌ نيز مي‌باشد.موارد منع‌ مصرف‌: در شيرخواران‌ كمتر ازيكسال‌، پلاك‌هاي‌ منتشر و گسترده‌پسوريازيس‌، عفونتهاي‌ باكتريايي‌، قارچي‌و يا ضايعات‌ ويروسي‌ پوستي‌ و درمان‌نشده‌، روزاسه‌ و درماتيت‌هاي‌ اطراف‌دهان‌ و براي‌ درمان‌ آكنه‌ نبايد مصرف‌شود.هشدارها: از ماليدن‌ اين‌ دارو روي‌ پوست‌بچه‌ها تا حد امكان‌ پرهيز شود.عوارض‌ جانبي‌: به‌دليل‌ كم‌بودن‌ متابوليسم‌تريامسينولون‌ در پوست‌، امكان‌ جذب‌سيستميك‌ آن‌ بالا بوده‌ و عوارضي‌ نظيرسندرم‌ كوشينگ‌، افزايش‌ قند خون‌، وجودقند در ادرار و در دراز مدت‌ تضعيف‌ محورهيپوتالاموس‌ ـ هيپوفيز ـ فوق‌كليه‌ محتمل‌مي‌باشد.

بروز عوارض‌ جانبي‌ موضعي‌ مانندتشديد عفونت‌هاي‌ درمان‌ نشده‌، نازك‌شدن‌ پوست‌، درماتيت‌ تماسي‌، اختلالات‌التهابي‌ در ناحيه‌ صورت‌ به‌ويژه‌ درخانم‌ها و آكنه‌ در محل‌ كاربرد فرآورده‌ نيزگزارش‌ شده‌است‌.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از مصرف‌خودسرانه‌ اين‌ دارو خودداري‌ شود.

2 ـ از به‌كاربردن‌ پوشش‌ و يا پانسمان‌روي‌ ناحيه‌ تحت‌ درمان‌ با تريامسينولون‌خودداري‌ شود.

3 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها اجتناب‌ گردد.

4 ـ در صورتي‌ كه‌ بعد از دو هفته‌عارضه‌اي‌ كه‌ براي‌ آن‌ تريامسينولون‌تجويز شده‌، بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شد،بايد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

5 ـ قبل‌ از شيردهي‌ از استفاده‌ اين‌ داروروي‌ بافت‌ پستان‌ خودداري‌ شود.مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: از كرم‌ يا پماد 0/1% 2 تا 4 باردر روز و در كودكان‌ تنها يك‌ بار در روزاستفاده‌ مي‌شود.اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 0.1%

Topical Ointment: 0.1%