موارد مصرف‌: بتامتازون‌ براي‌ درمان‌علامتي‌ اختلالات‌ آلرژيك‌ و يا التهابي‌پوست‌ نظير اگزما، انواع‌ درماتيت‌، لوپوس‌اريتماتوز، نيش‌ حشرات‌، پمفيگوئيد وپمفيگوس‌ به‌كار مي‌رود.فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌كورتيكواستروئي ها عمدتŠ در خود پوست‌صورت‌ مي‌گيرد، ولي‌ متابوليسم‌ پوستي‌اين‌ دارو نسبت‌ به‌ سايركورتيكواستروئيدهاي‌ موضعي‌ كمترمي‌باشد. به‌همين‌ دليل‌ تجويز مكرر آن‌باعث‌ تجمع‌ دارو در پوست‌ شده‌ و مي‌تواندبه‌ طولاني‌ شدن‌ مدت‌ اثر، تشديد عوارض‌جانبي‌ و افزايش‌ جذب‌ سيستميك‌ دارومنجر شود. دارو داراي‌ متابوليسم‌ كبدي‌نيز مي‌باشد.

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ اين‌ دارو روي‌ پوست‌كودكان‌ بايد با احتياط صورت‌ گيرد.

2 ـ به‌دنبال‌ مصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌تست‌هاي‌ بررسي‌ عملكرد محورهيپوتالاموس‌ ـ هيپوفيز ـ غده‌ فوق‌كليوي‌دچار اختلال‌ شود.عوارض‌ جانبي‌: به‌دليل‌ كم‌بودن‌ متابوليسم‌بتامتازون‌ در پوست‌، امكان‌ جذب‌سيستميك‌ آن‌ زياد مي‌باشد و لذا بروزعوارضي‌ نظير سندرم‌ كوشينگ‌، افزايش‌قند خون‌، وجود قند در ادرار و در درازمدت‌ تضعيف‌ محور هيپوتالاموس‌ ـهيپوفيز ـ غده‌ فوق‌كليوي‌ محتمل‌

مي‌باشد.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از به‌كار بردن‌پوشش‌ و يا پانسمان‌ روي‌ ناحيه‌ تحت‌درمان‌ با بتامتازون‌ خودداري‌ شود.

2 ـ در صورتي‌ كه‌ با گذشت‌ دو هفته‌عارضه‌اي‌ كه‌ براي‌ آن‌ بتامتازون‌ تجويزشده‌، بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شد، حتمŠ به‌پزشك‌ اطلاع‌ داده‌ شود.

3 ـ قبل‌ از شيردهي‌ از استعمال‌ اين‌ داروروي‌ بافت‌ پستان‌ خودداري‌ شود.

4 ـ از مصرف‌ دارو در اطراف‌ چشم‌هااجتناب‌ شود.

5 ـ شكل‌ لوسيون‌ دارو قبل‌ از مصرف‌بخوبي‌ تكان‌ داده‌ شود.مقدار مصرف‌: در بزرگسالان‌ 1-3 بار درروز و در كودكان‌ تنها يك‌بار در روزاستفاده‌ شود.اشكال‌ دارويي‌:

Lotion (As Valerate): 0.1%

Topical Cream (As Valerate): 0.1%

Topical Ointment (As Valerate): 0.1%