براساس نتايج حاصل از بررسي 25 ميليون نسخه دارويي؛
آمپول دگزامتازون پر مصرف‌ترين داروي تجويزي در كشور شناخته شد


دبير كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت با بيان اين كه آمپول دگزامتازون، قرص سرماخوردگي، كپسول 500 ميلي گرم آموكسي سيلين و قرص استامينوفن كدئين جزو چهار داروي پر مصرف نخست كشور است، گفت: اين نتايج حاصل از ثبت و بررسي 25 ميليون نسخه دارويي از ابتداي سال تاكنون در سراسر كشوربوده است.

دكتر فاطمه سليماني در گفت وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه آنتي بيوتيك‌ها هم جزو پنج داروي پرمصرف نخست كشور هستند، ‌اظهار كرد: بر اساس الگوي تجويزي از پنج داروي پرمصرف كشور، ‌دو دارو در دسته داروهاي آنتي بيوتيكي قرار دارند كه به نظر مي‌رسد با توجه به گرمي هوا در فصول ابتدايي سال و كاهش شيوع سرماخوردگي در اين ايام از سال، روند تجويز و مصرف آنتي بيوتيك‌ها در كشور منطقي نباشد.

به گفته وي، آمپول دگزامتازون هم جزو پرمصرف ترين داروهاي تجويزي در كشوراست كه روند منطقي را طي نمي‌كند. از اين رو آموزش جامعه پزشكي در دستور كار كميته كشوري قرار دارد.

دبير كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت با اعتقاد به اين كه ميزان تجويز دگزامتازون با جمعيت كشور و وضعيت اپيدميولوژيك بيماري هم خواني ندارد، گفت: بر اساس نتايج بررسي هفت ميليون و 250 هزار نسخه دارويي در استان تهران، 22 درصد بيماران دگزامتازون، 21 درصد آنان قرص سرماخوردگي بزرگسال و 20 درصد آنان كپسول 500 ميلي گرمي آموكسي سيلين را دريافت كرده‌اند.

وي ميزان متوسط اقلام تجويزي در نسخ پزشكي را 5/3 قلم دارو عنوان كرد و در ادامه با اشاره به سير نامطلوب تجويز دارو در كشور يادآور شد: به عنوان مثال، ميزان مصرف برخي داروها نظير آنتي بيوتيك‌ها، مسكن‌ها و داروهاي تزريقي بالاست. اين در حاليست كه ميزان مصرف دارو در بيماري‌هاي مزمني نظير بيماري‌هاي قلب و عروق، پرفشاري خون و ديابت كمتر از ميزان مورد نياز است.

سليماني در پايان با بيان اين كه به موجب اجراي برنامه آموزشي، پزشكان در خصوص دارو و اشكال مختلف آن آموزش مي‌بينند، گفت: دانشجويان پزشكي فقط در سالهاي نخست تحصيل آموزش مي‌بينند و غالبا پس از ورود به دوره باليني، آموزش در خصوص دارو خاتمه مي‌يابد.