موارد مصرف‌: هماتينيك‌ براي‌ درمان‌ وكنترل‌ كم‌ خونيهاي‌ ناشي‌ از كمبود آهن‌،كم‌خوني‌ مگالوبلاستيك‌، كم‌خوني‌ دوران‌بارداري‌ و كم‌خونيهاي‌ ناشي‌ از سؤتغذيه‌مصرف‌ مي‌شود.هشدارها: 1 ـ بعضي‌ از بيماران‌ كه‌ به‌كم‌خوني‌ پرنيسيوز مبتلا هستند، ممكن‌است‌ به‌ مصرف‌ ويتامين‌ B12بصورت‌خوراكي‌ پاسخ‌ ندهند.

2 ـ در صورت‌ بروز علائم‌ عدم‌ تحمل‌ دارو،مصرف‌ آن‌ بايد بطور موقت‌ يا دائم‌ قطع‌شود.

3 ـ اسيد فوليك‌، بامقادير بيش‌ از0/1mg/day ممكن‌ است‌ علائم‌ كم‌خوني‌پرنيسيوز را بپوشاند.نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اين‌ دارو بايد همراه‌ باغذايا بعد از آن‌ مصرف‌ شود.

مقدار مصرف‌: روزانه‌ يك‌ كپسول‌، براي‌درمان‌ و كنترل‌ كم‌خوني‌ بدون‌ عواقب‌،مصرف‌ مي‌شود.اشكال‌ دارويي‌:

Capsule: Vit B12 15 mcg + FerrousFumarate 350 mg + Vit C 150 mg +Folic Acid 1 mg