اکثر کودکان 5-6سال مدام بهانه می آورند که نمی خواهم به مدرسه برم و می خواهم فقط در خانه باشم که این بهانه آوری ها به نوعی طبیعی یه حساب می آید.
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز،دلایل متعددی وجود دارد که چرا کودک های 5-6 ساله از رفتن به مدرسه فراری هستند ولی عمده ترین دلیلی که آنها برای این فرار می آورند این است که می گویند:می خواهم در خانه بمانم!این نوع مخالفت با رفتن به مدرسه طبیعی است،چون کودکان به زمان بیشتری برای سازگار کردن خود با قوانین و محیط جدید نیاز دارند.از دیگر دلایل این امر می توان به ترس کودک از تحقیر توسط دوستان و معلمین،دعوا کردن و ترس از مسیر و سرویس مدرسه اشاره کرد.
شما می توانید برای حل این مشکل در مرحله اول با کودک خود در مورد مدرسه و محیط آن و فعالیتهای روزمره در مدرسه صحبت کنید و سعی کنید روی نکات مثبت و جالب توجه تاکید بیشتری کنید و دلیل این امتناع از حضور در مدرسه را بیابید.چنانچه کودک شما از مسخره شدن توسط دوستان خود می ترسد و این دلیلی برای امتناع او از رفتن به مدرسه می باشد بهتر است با معلم او صحبت کنید تا اونیز با بچه های دیگر به زبان خودشان حرف بزند و به آنها گوش زد کند تا فرزند شما را مورد تمسخر قرار ندهند و یا اگر کودک شما از محیط سرویس مدرسه خود وحشت دارد بهتر است به مسئول سرویس کودکتان بگوئید که زمانی که به فرزند شما روبرو می شود او را با نام کوچک صدا کرده و با خوشروئی از او استقبال کند و یا حتی به او اجازه دهد که در صندلی جلو بشیند همچنین شما می توانید با صحبت کردن در مورد خوبی های مدرسه با کودک خود به وی کمک کنید تا خود نیز مشتاق شده و این مشکل را حل کند.