يك روانپزشك:
شب‌ادراري، ناخن جويدن و پرخاشگري از علايم عدم وفق كلاس اولي‌ها با محيط مدرسه استوالدين با ارتباط مداوم با مربيان مدرسه بهتر مي‌توانند نيازهاي كودكان را در مدرسه شناسايي كنند.

دكتر جلال شاكري رييس دانشكده پزشكي كرمانشاه و روانپزشك در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران اظهارداشت: والدين مي‌توانند نقش اساسي در ايجاد آرامش براي بچه‌ها در مدرسه داشته باشند، اگر والدين و اولياي مدرسه با هم ارتباط مستمر داشته باشند، مي‌توانند نقص‌هاي همديگر را منتقل كنند و بهتر بتوانند نيازهاي بچه‌ها را مرتفع كنند.

وي در ادامه به دانش‌آموزان كلاس اولي و نيازهاي آنها اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه اين دانش‌آموزان در خانواده با امنيت و آرامش و عاطفه خاصي كه بين آنها و والدين‌شان وجود داشته، بوده‌اند و با ورود به مدرسه و فضاي جديد كه در آن نظم و مقررات ويژه‌اي حاكم است، قطعا نيازمند حمايت بيشتري از طرف معلمان و والدين هستند. معلمان بايد يك محيط شاد را براي بچه‌ها فراهم كنند كه احساس كمبود عاطفي در مدرسه نداشته باشند.

وي در ادامه افزود: با توجه به تفاوت‌هاي فردي، فرهنگي و خانوادگي كه بين دانش‌آموزان وجود دارد، معلمان بايد با بردباري و صبر خاصي با بچه‌ها برخورد كند و به نيازهاي دوره‌اي سني توجه ويژه‌اي داشته كه آنها بتوانند خود را با محيط جديد تطبيق دهند.

شاكري در ادامه گفت: اگر بچه‌هاي كلاس اولي نتوانند خود را با محيط جديد وفق دهند ممكن است دچار يكسري علائم نوروتيك مثل اضطراب، شب ادراري، ناخن جويدن و پرخاشگري شوند.

وي افزود: روزهاي اول مدرسه شايد ترس از مدرسه و دوري از والدين و اضطراب و جدايي در دانش‌اموزان وجود داشته باشد كه نيازمند توجه دقيق والدين به بچه‌هاي كلاس اولي است و بايد با حضور والدين در كلاس، معلم به آموزش بپردازند تا دانش‌آموزان بتوانند آرام‌آرام خود را با فضاي جديد سازگار كنند.

وي در ادامه اظهار داشت: اغلب دانش‌آموزاني كه مراحل آموزش نيمه رسمي مهد يا پيش‌دبستاني را نگذارنده باشند دچار اضطراب در روزهاي اول مدرسه مي‌شوند و با پيدا كردن دوست در محيط مدرسه اين مشكل رفع مي‌شود.

دكتر شاكري در پايان به لزوم ايجاد امنيت در محيط خانه براي رغبت بيشتر دانش‌آموزان به مدرسه اشاره كرد و گفت: والدين بايد به موقع از بچه‌ها حمايت كنند و نيازهاي آموزشي، مادي و عاطفي آنها را برآورده نمايند و بين فرزندان خود تفاوت قايل نشوند.